"Enter"a basıp içeriğe geçin

Electronic Expansion Valf Sürücü Kodlaması V1.0

Kodlama iyileştirildikçe bu başlık altında güncellemeler yapmaya çalışacağım.

//Author : Baris Ozbek
// V1.0 - 2020.05.25
// Device : Arduino UNO
// IDE : VSCODE C++

#include <Stepper.h>

//pinler
#define calispin 4
#define pressure A0 //Transmitter
#define ntc A1   // NTC Sensor

//degiskenler
double tevap = 2;  // Evap Sıcaklığı
double tsh = 5;   // Superheat
double sicaklik;   // NTC Değişkeni
int reftype = 1;   // 1: R404A , 2:R407C , 3:R410A , 4:R134A
double bar;     // Transmitter'den gelen değer
double z;    // Akışkan Termodinamik Özelliği
double tdiff;    // Sistem ile Setpoint arasındaki Fark Sıcaklık
double pmin = 0.00; // Transmitter En düşük basınç değeri
double pmax = 30.00; // Transmitter En yüksek basınç değeri

// Number of steps per output rotation
const int stepsPerRevolution = 2500; // Valfin Adım Sayısı
const int stepsPerCycle = 45;    //Çevrimiçi hareket sayısı
const int stepsPerSmall = 5;     // Çevrimiçi +1/-1 bar arası hareket sayısı

// Create Instance of Stepper library
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 12, 11, 10, 9);

void setup()
{
 pinMode(calispin, INPUT);

 myStepper.setSpeed(20); // Step Motor Dönme Hızı

 Serial.begin(9600); // Seri Bağlantı
}

double Termistor(int analogOkuma) // NTC
{
 sicaklik = log(((10240000 / analogOkuma) - 10000));
 sicaklik = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * sicaklik * sicaklik)) * sicaklik);
 sicaklik = sicaklik - 273.15;
 return sicaklik;
}

void steppon() //Valfi Tam Açıyoruz
{
 // saat yönünde dön
 Serial.println("clockwise");
 myStepper.step(stepsPerRevolution);
 delay(500);
}

void steppoff() // Valfi Tam kapatıyoruz
{
 // Saat yönünün tersine dön
 Serial.println("counterclockwise");
 myStepper.step(-stepsPerRevolution);
 delay(500);
}

void eevplus() // 50 adım açma hareketi
{
 myStepper.step(stepsPerCycle);
 delay(200);
}

void eevminus() // 50 adım kapama hareketi
{
 myStepper.step(-stepsPerCycle);
 delay(200);
}

void eevplussmall() // 5 adım açma hareketi
{
 myStepper.step(stepsPerSmall);
 delay(200);
}

void eevminussmall() // 5 adım kapama hareketi
{
 myStepper.step(-stepsPerSmall);
 delay(200);
}

void measurePressure() //0.5 to 4.5V Pressure Transmitter Read
{
 int rawReading = analogRead(pressure); // Range : 0..1024
 //float rawVoltage = (rawReading * (4.5 / 1023.0)) + 0.5;
 bar = map(rawReading, 0, 1023.00, pmin, pmax);
 Serial.print("Raw bar: ");
 Serial.println(bar);
}

// eslestirme +15 / -40 arası calisacaktir.
void eslestir() // 1: R404A , 2:R407C , 3:R410A , 4:R134A
{
 if (reftype == 1 && bar < 1.01) // R404A
 {
  double pa = 0.30; //lover limit pressure
  double pb = 1.01; //upper limit pressure
  double td = -40.0; // lover temp
  double te = -30.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 1 && bar < 1.99 && bar > 1.01) // R404A
 {
  double pa = 1.01; //lover limit pressure
  double pb = 1.99; //upper limit pressure
  double td = -30.0; // lover temp
  double te = -20.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 1 && bar < 3.29 && bar > 1.99) // R404A
 {
  double pa = 1.99; //lover limit pressure
  double pb = 3.29; //upper limit pressure
  double td = -20.0; // lover temp
  double te = -10.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 1 && bar < 4.99 && bar > 3.29) // R404A
 {
  double pa = 3.29; //lover limit pressure
  double pb = 4.99; //upper limit pressure
  double td = -10.0; // lover temp
  double te = 0.0  // upper temp

    double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 1 && bar < 7.14 && bar > 4.99) // R404A
 {
  double pa = 4.99; //lover limit pressure
  double pb = 7.14; //upper limit pressure
  double td = 0.0; // lover temp
  double te = 10.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 1 && bar < 8.42 && bar > 7.14) // R404A
 {
  double pa = 7.14; //lover limit pressure
  double pb = 8.42; //upper limit pressure
  double td = 10.0; // lover temp
  double te = 15.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }

 else if (reftype == 2 && bar < 0.37) // R407C
 {
  double pa = -0.16; //lover limit pressure
  double pb = 0.37; //upper limit pressure
  double td = -40.0; // lover temp
  double te = -30.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 2 && bar < 1.13 && bar > 0.37) // R407C
 {
  double pa = 0.37; //lover limit pressure
  double pb = 1.13; //upper limit pressure
  double td = -30.0; // lover temp
  double te = -20.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 2 && bar < 2.18 && bar > 1.13) // R407C

 {
  double pa = 1.13; //lover limit pressure
  double pb = 2.18; //upper limit pressure
  double td = -20.0; // lover temp
  double te = -10.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 2 && bar < 3.59 && bar > 2.18) // R407C
 {
  double pa = 2.18; //lover limit pressure
  double pb = 3.59; //upper limit pressure
  double td = -10.0; // lover temp
  double te = 0.0;  // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 2 && bar < 5.44 && bar > 3.59) // R407C
 {
  double pa = 3.59; //lover limit pressure
  double pb = 5.44; //upper limit pressure
  double td = 0.0; // lover temp
  double te = 10.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 2 && bar < 6.54 && bar > 5.44) // R407C
 {
  double pa = 5.44; //lover limit pressure
  double pb = 6.54; //upper limit pressure
  double td = 10.0; // lover temp
  double te = 15.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }

 else if (reftype == 3 && bar < 1.68) // R410A
 {
  double pa = 0.74; //lover limit pressure
  double pb = 1.68; //upper limit pressure
  double td = -40.0; // lover temp
  double te = -30.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 3 && bar < 2.98 && bar > 1.68) // R410A
 {
  double pa = 1.68; //lover limit pressure
  double pb = 2.98; //upper limit pressure
  double td = -30.0; // lover temp
  double te = -20.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 3 && bar < 4.71 && bar > 2.98) // R410A
 {
  double pa = 2.98; //lover limit pressure
  double pb = 4.71; //upper limit pressure
  double td = -20.0; // lover temp
  double te = -10.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 3 && bar < 6.97 && bar > 4.71) // R410A
 {
  double pa = 4.71; //lover limit pressure
  double pb = 6.97; //upper limit pressure
  double td = -10.0; // lover temp
  double te = 0.0;  // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 3 && bar < 9.83 && bar > 6.97) // R410A
 {
  double pa = 6.97; //lover limit pressure
  double pb = 9.83; //upper limit pressure
  double td = 0.0; // lover temp
  double te = 10.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 3 && bar < 11.53 && bar > 9.83) // R410A
 {
  double pa = 9.83; //lover limit pressure
  double pb = 11.53; //upper limit pressure
  double td = 10.0; // lover temp
  double te = 15.00; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }

 else if (reftype == 4 && bar < -0.17) // R134A
 {
  double pa = -0.50; //lover limit pressure
  double pb = -0.17; //upper limit pressure
  double td = -40.0; // lover temp
  double te = -30.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 4 && bar < 0.31 && bar > -0.17) // R134A
 {
  double pa = -0.17; //lover limit pressure
  double pb = 0.31; //upper limit pressure
  double td = -30.0; // lover temp
  double te = -20.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 4 && bar < 0.99 && bar > 0.31) // R134A
 {
  double pa = 0.31; //lover limit pressure
  double pb = 0.99; //upper limit pressure
  double td = -20.0; // lover temp
  double te = -10.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 4 && bar < 1.91 && bar > 0.99) // R134A
 {
  double pa = 0.99; //lover limit pressure
  double pb = 1.91; //upper limit pressure
  double td = -10.0; // lover temp
  double te = 0.0;  // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 4 && bar < 3.13 && bar > 1.91) // R134A
 {
  double pa = 1.91; //lover limit pressure
  double pb = 3.13; //upper limit pressure
  double td = 0.0; // lover temp
  double te = 10.0; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }
 else if (reftype == 4 && bar < 3.87 && bar > 3.13) // R134A
 {
  double pa = 3.13; //lover limit pressure
  double pb = 3.87; //upper limit pressure
  double td = 10.0; // lover temp
  double te = 15.00; // upper temp

  double c = pb - pa;
  double f = te - td;
  double g = bar - pa;
  double h = g / c;
  double q = h * (te - td);
  double z = q + td;
 }

 else
 {
  Serial.println("Akışkan tanımlı değil");
 }
}

void loop()
{
 if (digitalRead(calispin) == 1)
 {
  int deger = analogRead(A1);
  double sicaklik = Termistor(deger); // NTC Sıcaklığı

  measurePressure(); // basıncı oku
  steppoff();    // valfi tam kapat
  steppon();     // valfi tam aç
  eslestir();

  double totalheat = tevap + tsh;
  double tdiff = totalheat - z;
 }
 else
 {
  Serial.println("Calis Komutu Gelmedi");
 }

 while (tdiff > 3.0) // 5,4,3,2,1.1 e kadar çalışır
 {
  eevminus();
 }

 while (tdiff < -3.0) // -3,-2,-1 e kadar çalışır
 {
  eevplus();
 }

 while (tdiff < 0) // 1,0.9,0.8,...,0.3 e kadar çalışır
 {
  eevplussmall();
 }

 while (tdiff > 0)
 {
  eevminussmall();
 }
}
Total Page Visits: 5520 - Today Page Visits: 1

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın